Alkitab Online

Kitab : ,

Mazmur 30

 1. Mazmur Daud. Nyanyian untuk peresmian Rumah Allah. (30-2) Aku memuji Engkau, ya TUHAN, sebab Engkau sudah menyelamatkan aku dan tidak membiarkan musuhku menyoraki aku.
 2. (30-3) TUHAN Allahku, aku berseru kepada-Mu minta tolong, dan Engkau menyembuhkan aku.
 3. (30-4) Engkau meluputkan aku dari alam maut, dan menghidupkan aku dari antara orang-orang mati.
 4. (30-5) Nyanyikanlah puji-pujian bagi TUHAN, hai umat-Nya yang setia, dan bersyukurlah kepada Yang Mahasuci.
 5. (30-6) Sebab sebentar saja TUHAN marah, kebaikan-Nya berlangsung seumur hidup. Di waktu malam aku menangis, tetapi fajar membawa kegembiraan.
 6. (30-7) Waktu merasa aman, aku berkata, "Aku tak akan dikalahkan!"
 7. (30-8) Sebab Engkau baik hati kepadaku, ya TUHAN, Kaujadikan aku seperti gunung yang kuat. Tetapi kemudian Engkau bersembunyi daripadaku, dan aku menjadi takut.
 8. (30-9) Kepada-Mu, ya TUHAN, aku berseru, kepada TUHAN aku memohon,
 9. (30-10) "Apa gunanya bagi-Mu jika aku mati dan turun ke liang kubur? Mungkinkah orang mati memuji Engkau dan mewartakan kesetiaan-Mu?
 10. (30-11) Dengarlah, ya TUHAN, dan kasihanilah aku. TUHAN tolonglah aku!"
 11. (30-12) Ratapanku telah Kauubah menjadi tarian gembira, Kauambil kesedihanku dan Kaupenuhi aku dengan sukacita.
 12. (30-13) Maka aku tak mau berdiam diri; kunyanyikan pujian bagi-Mu, ya TUHAN Allahku, dan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya!


Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) : Mazmur : 30