Alkitab Online

Kitab : ,

Mazmur 55

 1. Untuk pemimpin kor. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. (55-2) Ya Allah, dengarlah doaku, jangan berpaling dari permohonanku.
 2. (55-3) Perhatikanlah aku dan jawablah aku, aku hancur karena kesusahanku.
 3. (55-4) Hatiku gelisah oleh ancaman musuh dan penindasan orang jahat. Sebab mereka menyusahkan hidupku, dan dengan marah memusuhi aku.
 4. (55-5) Hatiku sangat gelisah, kengerian maut menghantui diriku.
 5. (55-6) Aku diliputi kegentaran dan ketakutan, dicekam oleh perasaan seram.
 6. (55-7) Ah, sekiranya aku bersayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang.
 7. (55-8) Ya, aku akan terbang jauh sekali, dan berdiam di padang gurun.
 8. (55-9) Aku akan bergegas mencari tempat berlindung terhadap badai dan angin ribut.
 9. (55-10) Ya TUHAN, bingungkanlah musuh-musuhku, kacaukanlah percakapan mereka, sebab di kota kulihat kekerasan dan perkelahian.
 10. (55-11) Siang malam mereka berkeliling, melakukan kejahatan dan menimbulkan kekacauan.
 11. (55-12) Di mana-mana ada penghancuran; penindasan dan penipuan merajalela di pasar.
 12. (55-13) Sekiranya musuh yang mencela aku, aku masih bisa tahan. Sekiranya lawan yang menghina aku, aku masih bisa bersembunyi dari dia.
 13. (55-14) Tapi justru engkau, rekanku, sahabatku, kawan dekatku yang mengkhianati aku.
 14. (55-15) Dahulu kita bergaul dengan ramah, dan biasa beribadat bersama-sama di Rumah Tuhan.
 15. (55-16) Biarlah musuhku mati mendadak dan hidup-hidup turun ke dunia orang mati, sebab kejahatan ada di rumah mereka, di tengah-tengah mereka.
 16. (55-17) Tetapi aku berseru kepada Allah, TUHAN akan menyelamatkan aku.
 17. (55-18) Siang malam aku mengeluh dan menangis, dan Ia mendengar suaraku.
 18. (55-19) Ia menyelamatkan aku dari serangan musuh, yang berduyun-duyun melawan aku.
 19. (55-20) Allah yang memerintah dari kekal akan mendengar aku dan mengalahkan mereka. Sebab mereka tidak mau bertobat, dan tidak takut kepada Allah.
 20. (55-21) Bekas kawanku menyerang teman-temannya, ia mengingkari janjinya.
 21. (55-22) Kata-katanya halus merayu, tetapi dalam hatinya ada kebencian. Bicaranya lemah lembut, tetapi menusuk seperti pedang yang tajam.
 22. (55-23) Serahkanlah kekhawatiranmu kepada TUHAN, maka Ia akan menopang engkau; sebab orang jujur tidak dibiarkan-Nya dikalahkan.
 23. (55-24) Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjebloskan mereka ke dalam lubang yang paling dalam. Para penipu dan penumpah darah tak akan mencapai separuh umur mereka. Tetapi aku percaya kepada-Mu.


Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) : Mazmur : 55