Alkitab Online

Kitab : ,

Mazmur 65
 1. Untuk pemimpin kor. Mazmur Daud. Nyanyian. (65-2) Patutlah kami memuji Engkau di Sion, ya Allah, dan memenuhi janji kami kepada-Mu.
 2. (65-3) Sebab Engkaulah yang mengabulkan doa; semua orang datang kepada-Mu karena telah berdosa.
 3. (65-4) Dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi Engkau mengampuninya.
 4. (65-5) Berbahagialah orang yang Kaupilih, dan Kaupanggil untuk tinggal di Rumah-Mu. Kami akan dipuaskan dengan segala yang baik di Rumah-Mu, kediaman-Mu yang suci.
 5. (65-6) Engkau menjawab kami dengan memberi kami kemenangan, Kaulakukan hal-hal ajaib untuk menyelamatkan kami! Engkaulah harapan semua bangsa sampai di lautan yang jauh.
 6. (65-7) Dengan kekuatan-Mu Kautegakkan gunung-gunung, untuk menunjukkan kuasa-Mu yang perkasa.
 7. (65-8) Kauredakan deru lautan dan amukan ombak, dan Kautenangkan keributan bangsa-bangsa.
 8. (65-9) Semua penduduk bumi takut dan hormat melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang hebat. Seluruh bumi dari ujung ke ujung Kaubuat bersorak gembira.
 9. (65-10) Tanah itu Kaupelihara dan Kauberi hujan, Kaujadikan subur sehingga hasilnya berlimpah. Sungai-sungai Kauisi penuh dengan air, Kausediakan gandum bagi mereka, ya, begitulah Engkau menyediakannya.
 10. (65-11) Engkau mengairi alur bajaknya dan Kaubasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Engkau menggemburkannya dengan hujan, dan Kaujamin tunas-tunasnya bertumbuh subur.
 11. (65-12) Karena kebaikan-Mu, setiap tahun Kausediakan panenan; di mana Engkau datang, ada kelimpahan.
 12. (65-13) Padang gurun penuh kambing domba, semua bukitnya bersukaria.
 13. (65-14) Padang-padang rumput berselimutkan domba, lembah-lembah penuh dengan gandum. Semua bersorak dan menyanyi dengan gembira.


Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) : Mazmur : 65