Alkitab Online

Kitab : ,

Ester 10

  1. Raja Ahasyweros mengadakan kerja paksa, bukan hanya pada rakyat di daerah-daerah pantai laut dalam kerajaannya, tetapi juga di daerah-daerah pedalaman.
  2. Segala perbuatannya yang besar dan hebat, dan juga kisah lengkap tentang bagaimana ia mengangkat Mordekhai menjadi pejabat tinggi, tercatat dalam buku sejarah raja-raja Persia dan Media.
  3. Mordekhai, orang Yahudi itu tetap menduduki jabatan tertinggi di bawah Raja Ahasyweros sendiri. Mordekhai dihormati dan disukai oleh orang-orang sebangsanya. Ia berjuang untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsanya serta seluruh keturunan mereka.


Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) : Ester : 10